Bitwa o wozy
12.07.2020 roku zawalczmy o nowy samochód strażacki dla Gminy Podedwórze!
W II turze „Bitwy o wozy”, gmina z największą frekwencją w jednym z byłych 49 województw, według stanu na dzień 31.12.1998 r., otrzyma nowy wóz strażacki.

Dodatkowe informacje