W związku z sygnałami wystąpienia szkód w uprawach rolnych spowodowanych deszczem nawalnym i gradem, który na terenie Gminy Podedwórze miał miejsce w dniu 11 czerwca 2020 roku, Wójt Gminy Podedwórze informuje, że rolnicy z terenu gminy Podedwórze, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych w wyniku w/w niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych.

Wyznacza się nieprzekraczalny termin składania wniosków: do dnia 30 czerwca 2020 roku (wtorek).

Miejsce: Urząd Gminy Podedwórze, pokój numer 1.

Zgodnie z wytycznymi działania terenowych komisji, szacowania szkód dokonuje się do czasu zbioru plonu głównej uprawy lub jej likwidacji. W związku z powyższym rolnicy, którzy zamierzają złożyć wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych proszeni są o niepodejmowanie żadnych prac agrotechnicznych w uprawach, w których powstały straty.

Do wniosku o oszacowanie strat w gospodarstwie należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanego do ARiMR. Powierzchnia upraw we wniosku powinna być zgodna z pow. upraw w gospodarstwie, podaną we wniosku o dopłaty bezpośrednie.

W przypadku gdyby wystąpiły następne niekorzystne zjawiska atmosferyczne powodujące szkody w uprawach polowych procedura zgłaszania i szacowania szkód pozostaje ta sama.

Szczegółowych informacji udziela:

Marlena Łuszczyk tel. 83 379 51 85

Monika Łukaszuk tel. 83 379 52 27

 

Dodatkowe informacje