6.05.2020r. ponowne otwarcie GBP w Podedwórzu.
Po konsultacjach z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Parczewie pozytywną opinią organu prowadzącego reprezentowanego przez Wójta Gminy Podedwórze, dyrektor biblioteki podjął decyzję o ponownym otwarciu biblioteki.
W bibliotece będą obowiązywały nowe zasady przebywania i wypożyczania książek.
Wprowadza się na terenie biblioteki bezwzględny obowiązek noszenia przez czytelników  maseczek i rękawiczek ochronnych, obowiązkowej dezynfekcji rąk (maseczki, rękawiczki oraz płyn dezynfekcyjny dostępne są w bibliotece).
 
Prosimy o stosowanie się do nowych zasad i procedur w trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo.
 
 

Dodatkowe informacje