Wójt Gminy Podedwórze 

na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzania szacowania (Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1161)

ogłasza nabór na rzeczoznawcę do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej pasz oraz sprzętu, związanego z występowaniem chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu.

 1. Wymagania w zakresie kwalifikacji lub przygotowania zawodowego kandydata na rzeczoznawcę:
 2. a)      wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub
 3. b)      ukończenie studiów podyplomowych w zakresie związanym z rolnictwem, lub   
 4. c)      posiadanie co najmniej wykształcenia średniego innego niż rolnicze i co najmniej 3 -letniego stażu pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 5. d)     ukończenie co najmniej zasadniczej szkoły zawodowej lub dotychczasowej szkoły zasadniczej kształcącej w zawodach rolniczych i posiadanie co najmniej 3-letniego stażu pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 6. e)      ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej lub dotychczasowej szkoły zasadniczej kształcącej w zawodach innych niż rolnicze i posiadanie co najmniej 5–letniego stażu pracy w gospodarstwie rolnym.
 7. Pozostałe wymagania dla kandydatów:
 8. a)      miejsce zamieszkania na terenie gminy Podedwórze,
 9. b)      złożenie wniosku o powołanie na rzeczoznawcę.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. a)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę,
 2. b)      oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym (jeżeli jest wymagane),
 3. c)      oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi (jeżeli jest wymagane).

Z wnioskiem mogą wystąpić również:

 1. a)      sołtys lub
 2. b)      izba rolnicza, lub
 3. c)      związek zawodowy rolników, lub ˗
 4. d)     organizacja społeczno-zawodowa rolników, lub
 5. e)      izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach, lub
 6. f)       grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego  wynagrodzenia  w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat  nagród  z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Wynagrodzenie wypłaca powiatowy lekarz weterynarii ze środków przeznaczonych corocznie w ustawie budżetowej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Miejsce składania wniosków:  Urząd Gminy Podedwórze (osobiście lub pocztą) lub na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Podedwórze u Moniki Łukaszuk tel. 83 37 95 227 w godz.  7:30 – 15:30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania wniosków: do dnia 17 kwietnia 2020 r. (liczy się data wpływu do Urzędu), podania które wpłyną po terminie pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Do pobrania: wniosek z załącznikami

 

Załączniki:
Pobierz plik (WNIOSEK (i załaczniki) NA RZECZOZNAWCĘ.pdf)Wniosek i załaczniki[PDF]78 kB

Dodatkowe informacje