ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie
województwa lubelskiego

Dodatkowe informacje