Informacje ogólne.

 1. Gmina Podedwórze przygotowuje się do złożenia wniosku o przyznanie pomocy
  na operacje typu „ Gospodarka wodno-ściekowa ” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem  lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 2. Nabór zgłoszeń prowadzony jest przez Gminę Podedwórze w celu opracowania wniosku o dofinansowanie projektu polegającego na zakupie i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 3. Projekt realizowany będzie wyłącznie w przypadku otrzymania dofinansowania
  na jego realizację ze środków PROW na lata 2014-2020 oraz podpisania umowy
  o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim.
 4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków realizowana będzie w 2021 roku.
 1. Koszty instalacji.
 2. Montowane oczyszczalnie będą oczyszczalniami spełniającymi najnowsze wymagania ekologiczne, ponieważ tylko takie są dotowane przez Unię Europejską.
 3. Szacunkowy koszt wybudowania takiej oczyszczalni przewiduje się w wysokości ok. 15 660,00 zł.
 4. Ostateczny koszt oczyszczalni na poszczególnych posesjach określony zostanie po wykonaniu dokumentacji projektowej, wniosku o dofinansowanie projektu oraz przeprowadzeniu procedury przetargowej.
 5. Realizacja przedmiotowego projektu zakłada udział finansowy mieszkańców po stronie wkładu własnego.
 6. Przewidywane koszty partycypacji właściciela nieruchomości w budowie przydomowej oczyszczalni ścieków wyniosą ok. 7 000,00 zł, w tym:
 7. 36,37% kosztów netto budowy oraz wartość podatku VAT 6 500,00 zł.
 8. Koszt sporządzenia dokumentacji projektowej – 500,00 zł
 9. Każda nieruchomość zostanie zweryfikowana przez projektanta wskazanego przez Gminę Podedwórze pod kątem możliwości technicznych wykonania instalacji, w tym celu do 28 lutego należy potwierdzić uczestnictwo w projekcie, do 6 marca podpisać w Urzędzie Gminy umowę o udział w projekcie.
 10. Po podpisaniu umowy do 15 marca właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia kosztów dokumentacji projektowej - w wysokości 500,00 zł.
 • jeżeli w wyniku oględzin działki projektant stwierdzi, że na działce nie ma możliwości wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków, cała kwota w wysokości 500,00 zł zwracana jest mieszkańcowi;
 • jeżeli w wyniku badań geologicznych stwierdzone zostanie, iż grunt nie pozwala na na wybudowanie na działce przydomowej oczyszczalni ścieków, mieszkaniec otrzyma zwrot 350,00 zł (potracona będzie kwota 150 zł za wykonanie badania geologicznego);
 • jeżeli przydomowa oczyszczalnia zostanie zaprojektowana (warunki w terenie oraz badania geologiczne będą wskazywać na techniczną możliwość montażu oczyszczalni), ale wniosek nie otrzyma dofinansowania, poniesiony koszt w wysokości 500,00zł nie jest zwracany mieszkańcowi i otrzymuje on do własnego użytku projekt przydomowej oczyszczalni ścieków na swojej nieruchomości.
 1. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Podedwórze u Moniki Łukaszuk tel. 83 37 95 227 w godz. 7:30 - 15:00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

PRZYKŁADOWA OCZYSZCZALNIA:

 

https://www.dobreoczyszczalnie.pl/biologiczne/bio-duo-09-d

 

Dodatkowe informacje