Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych

Nieruchomości zamieszkałe (zabudowa jednorodzinna, zabudowa wielorodzinna z wyodrębnionymi pojemnikami, nieruchomości letniskowe i rekreacyjno-wypoczynkowe, ogrody działkowe)
 
Miejscowości: Antopol, Bojary, Grabówka, Hołowno, Kaniuki, Mosty, Niecielin, Nowe Mosty, Opole, Piechy, Podedwórze, Rusiły, Zaliszcze
 
 
Nieruchomości niezamieszkałe (placówki oświatowe, instytucje, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, cmentarze)
 
Miejscowości: Antopol, Bojary, Grabówka, Hołowno, Kaniuki, Mosty, Niecielin, Nowe Mosty, Opole, Piechy, Podedwórze, Rusiły, Zaliszcze

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA II PÓŁROCZE 2021 ROKU ZABUDOWA JEDNORODZINNA, NIERUCHOMOŚCI LETNISKOWE, OGRODY DZIAŁKOWE GMINA PODEDWÓRZE

Załączniki:
Pobierz plik (Jednorodzinne_1 (2021.01.01).pdf)Harmonogram[PDF]143 kB

 

Załączniki:
Pobierz plik (SKMBT_C22419123010530_0001.jpg)Harmonogram 1 - do druku[JPG]319 kB
Pobierz plik (SKMBT_C22419123010531_0001.jpg)Harmonogram 2 - do druku[JPG]319 kB

Dodatkowe informacje