GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

I N F O R M A T O R
 o placówkach udzielających pomocy w zakresie uzależnień od hazardu  i innych uzależnień behawioralnych na terenie WOJEWÓDZTWA   LUBELSKIEGO
/ publikacja została przygotowana przez Wydawnictwo Edukacyjne  PARPAMEDIA /
 
1.   
NZOZ
terapia „A” Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
 
21 – 500 Biała Podlaska, ul Stacyjna 6, tel.83 342 81 84
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
www.pomocpsychologiczna.com.pl 
Godziny pracy placówki : pon.- wt. w godz.8,00- 18,00, śr – pt. 8,00 – 20,00
2.   
NZOZ
Poradnia Zdrowia Psychicznego
22- 500  Hrubieszów,
ul Mickiewicza 2, tel. 84 696 30 07
godziny pracy placówki: pon. – pt. w godz. 8.00 -14.00
3.   
NZOZ
Ośrodek Terapii Uzależnień
22-200 Kraśnik, ul. Kościuszki 26 ,tel. 81 884 5318
e-mail :Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,www.terapiauzaleznien.com.pl
godziny pracy placówki pon. – czw. w godz. 8.00 – 20.00
4.   
Ośrodek
Leczenia Uzależnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotni
Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych
20 – 027 Lublin, ul. Karłowicza 1 , tel. 81 532 29 79
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , www.olu.lublin.pl
godziny pracy placówki: pon-czw. w godz.8.00 – 20.00, pt. 8.00 – 15.30
5.   
Stowarzyszenie MONAR poradnia Profilaktyki, Leczenia i terapii Uzależnień
20-214  Lublin,
ul. Montażowa 16, tel. 81 745 10 10
e-mail :poradnia Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
www.monar.lublin.pl
godziny pracy: pon. – pt. w godz. 8.00- 18.00
6.   
Szpital
Neurpsychiatryczny SP ZDZ im. Prof. M. Kaczyńskiego Całodobowy
Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu
20-442 Lublin , ul. Abramowicka 2, tel. 81 744 30 61
www.snzoz.lublin.pl
godziny pracy placówki: całodobowo
7.   
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia Szpital  Neuropsychiatryczny SP ZDZ w Lublinie
20 -442 Lublin, ul. Abramowicka 4 b,
e –mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.snzoz.lublin.pl
8.   
Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnień
21 – 400 Łuków , ul. Rogalińskiego 3  , tel. 25 798 20 01 -09, wew. 334, 33
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
www.spoz.lukow.pl
godziny pracy placówki : całodobowo
9.   
Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu  
22-100Puławy, ul. Centrala 16 ,tel. 81 886 33 33
godziny pracy placówki: pon. - pt . 7.30 – 20.00
10.             
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Puławach
23-100 Puławy, Al. Królewska 3a  , tel.81 886 42 36
godziny pracy placówki: pon. – pt. w godz. 9.00 – 18.00
11.      
Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu
22 – 400 Zamość, ul. Partyzantów
5, tel 84 627 11 15
tel. 84  627 16 16 Poradnia Leczenia Uzależnień
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
www.czp-zamosc.pl

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W PODEDWÓRZU

informuje, że od 01 stycznia  2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

realizuje projekt systemowy:

pt. „AKTYWNOŚĆ TWOJĄ SZANSĄ”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

przez ośrodki pomocy społecznej.

      Celem głównym projektu jest zaktywizowanie społeczno zawodowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Osoby objęte działaniami w projekcie będą miały szansę na zwiększenie kwalifikacji i mobilności  zawodowej.


Więcej informacji do pobrania w formacie PDF

 

_________________________________________________

INFORMACJA    DOTYCZĄCA   ZMIANY   W   ŚWIADCZENIU   PIELĘGNACYJNYM


     
Działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2012r., poz.1548 ) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Podedwórzu  informuje, że z dniem 01 stycznia 2013r. weszła w życie wyżej wymieniona ustawa, która wprowadza zmiany w dotychczas przyznanych świadczeniach pielęgnacyjnych oraz wprowadza nowe warunki nabywania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz do specjalnego zasiłku opiekuńczego.
     Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą wszystkie osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne; uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych ( tych, które obowiązywały do 31 grudnia 2012r. ) zachowują prawo  do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013r. ( art. 11 ust.1 w/w ustawy ).
      Po upływie tego terminu zgodnie z art. 11 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy wszystkie wydane na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje przyznające prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wygasają z mocy prawa.


     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu od 01 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2013 r. realizuje projekt systemowy pt. „Aktywność Twoją Szansą” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1  Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

     Celem głównym projektu jest integracja  zawodowa, społeczna i edukacyjna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Osoby objęte działaniami w projekcie mają szansę na zwiększenie  kwalifikacji i mobilności  zawodowej.

Szczegóły do pobrania w formacie PDF

 

 

{phocagallery view=category|categoryid=123|imageid=0|limitstart=0|limitcount=6| detail=1|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0}

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie  kwiecień, maj lub  czerwiec  2012 r.

Rada Ministrów, w dniu 9 maja 2012r. r., przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012, poz. 551)

Uchwała i rozporządzenie przewiduje, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w kwietniu, maju lub czerwca 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z  2006 r.,  Nr 139, poz.992, z późn. zm.), niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.

Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.

Rada Ministrów, w dniu 27 grudnia 2011 r., przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.

Podkategorie

Dodatkowe informacje