BUDOWA BUDYNKU - MOSTY

Trwają prace związane z budową budynku rekreacyjnego we wsi Mosty w ramach projektu grantowego „Budowa budynku rekreacyjnego na cele społeczne we wsi Mosty” działanie 4.2. „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Budynek będzie przeznaczony dla wędkarzy, turystów jak również mieszkańców wsi Mosty.

W budynku powstanie „Kącik tradycji rybackich” ukazujący jak na przestrzeni lat zmieniały się narzędzia wykorzystywane w pracy rybaka. Kącik będzie wyposażony we współcześnie zakupiony nowy sprzęt, jak również w eksponaty, czyli używany sprzęt rybacki.

 

Całkowita wartość projektu wynosi – 117 947,63zł

Wartość dotacji ze środków europejskich – Europejski Fundusz Morski i Rybacki – 100 00,00zł

Zapraszamy do śledzenia postępu prac w galerii zdjęć.

    W dniu 20 marca została podpisana umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim
w Lublinie, a Gminą Podedworze reprezentowaną przez Wójta Gminy – Panią Monikę Mackiewicz – Drąg przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Iwony Szymańskiej na realizację projektu „Budowa budynku rekreacyjnego na cele społeczne we wsi Mosty” w ramach działania 4.2. „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Dodatkowe informacje