Odpowiedź na pismo hodowców  trzody chlewnej skierowane do Wojewody Lubelskiego.