Wójt Gminy Podedwórze informuje, że

w dniu 17.08.2017r. została wprowadzona strefa niebieska  ASF

na terenie Gminy Podedwórze.

Przekazuje i podaje do wiadomości informację Głównego Inspektora Weterynarii.

ASF – STREFA NIEBIESKA

Dodatkowe informacje