Wójt Gminy Podedwórze Monika Mackiewicz-Drag zaprasza na zebrania wiejskie połączone z podpisaniem umów z mieszkańcami na dostawę wody . Program zebrań:

  1. Informacja wójta o aktualnej sytuacji gminy oraz stanie realizacji zadań inwestycyjnych.
  2. Dystrybucja węgla w Gminie Podedwórze.
  3. Podpisanie umów dotyczących zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
  4. Informacja o planowanych kontrolach w zakresie gospodarki ściekowej.

W związku z likwidacją Zakładu Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego
w Parczewie i przejęciem przez Gminę Podedwórze zadań z zakresu gospodarki wodnej
i ściekowej, informujemy mieszkańców,  że rozpoczynamy procedurę podpisywania umów dotyczących zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Podpisywanie umów odbywać się będzie podczas zebrań wiejskich w terminach, godzinach i miejscach podanych
w poniższej tabeli.

 

UWAGA:

Podpisanie umowy jest warunkiem koniecznym do dalszego zaopatrzenia w wodę.

 

WAŻNE:

Do podpisania umowy konieczny jest dowód osobisty osoby podpisującej umowę.

 

 

L.p.

Data

Godzina

Miejsce

Wieś

1

14 listopada

(poniedziałek)

8.00 – 10.30

Remiza Rusiły

Rusiły

12.00 – 16.00

UG Podedwórze

Sala konferencyjna

Podedwórze

2

15 listopada

(wtorek)

8.30 – 10.30

 

Remiza Bojary

Bojary

Grabówka

Niecielin

11.00 – 13.00

Świetlica Antopol

Antopol

Piechy

13.30 – 15.30

Remiza Hołowno

Hołowno

Kaniuki

3

16 listopada

(środa)

8.30 – 10.30

Mosty

Mosty

Nowe Mosty

11.00 – 13.00

Remiza Opole

Opole

13.30 – 15.30

Remiza Zaliszcze

Zaliszcze

 

Osoby, które nie będą mogły przyjść w wyznaczonych terminach proszone są o osobiste zgłaszanie się 18 listopada (piątek) w godzinach 8.00 – 16.30 do Urzędu Gminy Podedwórze pok. 3

Osoba do kontaktu:

Monika Łukaszuk - tel. 83 37 95 227

 

 

Zapraszam serdecznie,

 /Monika Mackiewicz-Drąg

Wójt Gminy Podedwórze/

Załączniki:
Pobierz plik (zebrania wiejskie.pdf)Informacja o zebraniu wiejskim[PDF]370 kB

Dodatkowe informacje