OGŁOSZENIE


Gmina Podedwórze, Podedwórze 44, 21-222 Podedwórze woj. lubelskie, pow. parczewski, gm. Podedwórze www.gmina-podedworze.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ogłasza pisemny przetarg ofertowy na: „Sprzedaż drzew na pniu"


1.Przedmiotem przetargu jest sprzedaż 154 szt. drzew „na pniu" na działkach o nr 467 i 512, obręb Antopol, gmina Podedwórze, stanowiącej własność gminy Podedwórze (załącznik nr 1 - wykaz drzew przeznaczonych do wycinki). Kupujący zobowiązuję się dokonać wycinki drzew własnym kosztem, staraniem oraz uporządkować teren tj. uprzątnąć gałęzie.
2.Cena wywoławcza wynosi 9.500,00 zł netto (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100).
3.Sprzedający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.Dokumenty przetargowe można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Sprzedającego lub na stronie internatowej Sprzedającego.
5.Uprawniony do kontaktów z oferentami - Małgorzata Żukowska, teł. 83 379 52 27, w godz. 8:00-15:00.
6.Oferty należy składać w siedzibie Sprzedającego lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..Termin składania ofert upływa dnia 28 października 2022r. o godzinie 10:00
7.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 października 2022r. o godzinie 10:15 w siedzibie Sprzedającego.
8.W przetargu mogą wziąć udział osoby prowadzące działalność gospodarczą jak i osoby fizyczne.
9.Termin wykonania umowy ustala się do dnia 30 marca 2023 roku, z tym, że wycinka drzew zgodnie z decyzją administracyjną do dnia 28 lutego 2023r. a uprzątnięcie terenu do dnia 30 marca 2023r.
10.Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
11.Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Dodatkowe informacje