Informujemy, że na zlecenie Oddziału Regionalne Biuro Projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego ” Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie przeprowadzane jest badanie ankietowe uczestników projektu - właścicieli nieruchomości, z których w ramach projektu usunięto wyroby zawierające azbest. Wykonawcą badania jest firma Piotr Fuchs Smart Research, ul. Wojskowa 5/73, 60-792 Poznań.

Prosimy wszystkich uczestników projektu o wypełnienie krótkiej ankiety znajdującej się pod linkiem https://www.webankieta.pl/ankieta/769614/azbest-lubelskie.html

Ponadto Wykonawca będzie kontaktował się z uczestnikami projektu poprzez wysyłkę SMS z zaproszeniem do wypełnienia ankiety i linkiem do niej.

Dodatkowe informacje