Dnia 14 lutego 2012 r. w świetlicy wiejskiej w Podedwórzu odbyła się uroczysta promocja albumu pt. „Cztery strony gminy Podedwórze”.

     W odpowiedzi na ogłoszony konkurs I/2011  Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” w Parczewie z inicjatywy Wójta Gminy Podedwórze Krzysztofa Chilczuka – Gminna Biblioteka Publiczna w Podedwórzu dnia 15.02.2011r. złożyła wniosek o dofinansowanie operacji: Cztery strony Gminy Podedwórze w ramach Działania 4.1./413-Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania : „Małe projekty”.

      Wydany album „Cztery strony Gminy Podedwórze” ma na celu ukazanie tradycji historyczno-kulturowej Gminy oraz promowanie piękna lokalnego krajobrazu i przyrody.

Przy udziale i pomocy wielu osób powstał album, który przypomina, ukazuje, a jednocześnie stanowi niepowtarzalną promocję naszej gminy. Dzięki tej publikacji pozostawimy trwały ślad kultury, która stanowi ważny element naszej tożsamości oraz niezwykle istotny obszar naszej aktywności.

     W promocji albumu wzięli udział zaproszeni goście, autorzy publikacji oraz mieszkańcy naszej gminy.

Całą uroczystość uświetnił występ zespołu ludowego „Rumenok” z Hołowna.

    Uczestnicy promocji zostali poczęstowani przez organizatorów ciepłym posiłkiem oraz słodkościami,

     Informujemy,  że  album jest do nabycia bezpłatnie  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Podedwórzu. a także  na stałe będzie w ekspozycji zbiorów Biblioteki.

Zapraszamy do galerii…


Dodatkowe informacje