Mieszkańcy Gminy Podedwórze, nowa publikacja o naszej „Małej Ojczyźnie”.
Informujemy, że powstała kolejna publikacja o naszej „Małej Ojczyźnie”! Książka pt.: „Antopol – Tokary Wskrzeszone wspomnienia” autorstwa Pani Ewy Koziary
przedstawia historię powstania świątyni p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
oraz historię miejscowości Antopol, Podedwórze, Opole i Piechy związane z Rodziną Zalewskich.
Książka ukazała się w nakładzie 500 egzemplarzy.
Wszystkich zainteresowanych kupnem tej pozycji zapraszamy
do Gminnej Biblioteki Publicznej w Podedwórzu.
Serdecznie Z A P R A S Z A M Y !!!

Dodatkowe informacje