Fundacja odkrywa z ludźmi i dla ludzi najcenniejsze skarby skrywane przez otaczający świat. Fundacja chce , żeby to wszystko miało atrakcyjną postać, by wciągnąć wszystkich w przygodę, po którą intuicyjnie sięgają autorzy najbardziej pasjonujących opowieści. Poprzez dialog i współpracę wykuwane są innowacyjne rozwiązania - pomysły, projekty, plany.

Fundacja Mapa Pasji:

  • pozyskuje fundusze na projekty własne i partnerskie ze środków krajowych, europejskich
    i innych;
  • współpracuje przy realizacji projektów innych instytucji i organizacji jako partner
    lub podwykonawca (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej);
  • realizuje zlecenia w ramach działalności gospodarczej.

Zespół Fundacji zaprasza do współpracy organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje publiczne, Lokalne Grupy Działania, samorządy, przedsiębiorstwa, biura podróży i nieformalne grupy mieszkańców, które chcą zmieniać świat wokół siebie na lepsze, czerpiąc inspirację z lokalnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego oraz wiedzy i pasji mieszkańców.

17 stycznia 2024 r. w świetlicy wiejskiej w Podedwórzu odbyło się pierwsze z dwóch spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami Fundacji Mapa Pasji w sprawie tworzenia gminnej polityki senioralnej, w którym uczestniczyli przedstawiciele instytucji i organizacji działających z seniorami i na ich rzecz, a także indywidualni mieszkańcy, w szczególności osoby w wieku senioralnym.

Prezentowano doświadczenia dotyczące polityk senioralnych z innych gmin, dyskutowano o potrzebach seniorów w gminie Podedwórze, zaplanowano badanie ankietowe.

Grupa inicjatywna seniorów z gminy Podedwórze prowadzi badanie potrzeb i problemów seniorów (osób w wieku 60+) z naszej gminy. Na podstawie wyników tego badania wspólnie z instytucjami gminnymi i władzami samorządowymi opracujemy politykę senioralną – dokument wskazujący cele i priorytetowe działania na rzecz seniorów w naszej gminie. Niniejsza ankieta pozwoli zaplanować działania odpowiadające na Państwa potrzeby.
Jej wypełnienie zajmie ok. 15 minut. Niniejsza ankieta jest anonimowa, jeśli jednak mają Państwo chęć mocniej zaangażować się w proces planowania dalszych wspólnych działań, uprzejmie prosimy o pozostawienie danych kontaktowych na końcu formularza. Powiadomimy Państwa bezpośrednio o terminie kolejnego spotkania konsultacyjnego. Jednocześnie bardzo prosimy o dalsze rozpowszechnianie niniejszej ankiety wśród innych seniorów z gminy Podedwórze.

Jeżeli ktoś z Państwa potrzebuje wersji papierowej zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicznej lub do sekretariatu Urzędu Gminy Podedwórze.

ANKIETA DLA SENIORÓW Z GMINY PODEDWÓRZE

Ankieta dostępna w wersji on-line

Dziękujemy za poświęcony czas!

Ww. działania realizowane są przez Fundację Mapa Pasji we współpracy z Urzędem Gminy Podedwórze w ramach projektu "Aktywni Obywatele na Szlaku Dziedzictwo Wschodu", finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich, w ramach programu "Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny".

zdjęcie ze spotkania 01 zdjęcie ze spotkania 02 zdjęcie ze spotkania 03

 

Dodatkowe informacje