Gmina Podedwórze zrealizowała kolejną ważną inwestycję pod nazwą
„Budowa zbiornika wyrównawczego Stacji Uzdatniania Wody Podedwórze”
w ramach  pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wykonawcą wyłonionym w przetargu była firma INVESTMIL Sp. z o.o., 
Czeberaki 21A, 21-210 Milanów.

Zbiornik wyrównawczy na stacji uzdatniania wody jest kluczowym elementem systemu dostarczania wody, który pomaga w równomiernym rozprowadzaniu wody oraz w stabilizacji ciśnienia w sieci wodociągowej. W przypadku awarii lub innych sytuacji, które mogą zakłócić dostawę wody, zbiornik wyrównawczy zapewnia pewną ilość rezerwy wody, co pomaga w utrzymaniu ciągłości dostaw. Zbiornik ten będzie stanowić jednocześnie dodatkowe zabezpieczenie przeciwpożarowe.

Całkowita kwota inwestycji 493 574,40 zł w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 255 334,00 zł.

infografika - logotyp

Dodatkowe informacje