HARMONOGRAM DYŻURÓW LEŚNICZEGO
sprawującego nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa II kwartał 2023 r.

Miesiąc

Urząd Gminy Podedwórze

kwiecień

24.04.2023

maj

08.05.2023

22.05.2023

czerwiec

05.06.2023

19.05.2023

Dyżury w Starostwie Powiatowym w Parczewie ul. Warszawska 24, parter pok. nr 022 w każdy wtorek i piątek od godz. 7:30.
Kontakt telefoniczny do Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - 83 355 15 99.
Tel. kom. inspektor ds. leśnictwa - Kamil Daszczyk 502 930 456

Dodatkowe informacje