Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom uruchomiliśmy Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (EBOK). Usługa umożliwia Państwu bezpośredni dostęp do takich informacji jak: aktualne saldo konta, podstawa naliczeń, wykaz rat i należności oraz dokonanych wpłat. Jednak co najważniejsze – eBOK umożliwia dokonywanie płatności online za pośrednictwem popularnych bramek płatniczych Blue Media oraz KIR Paybynet. Możemy też ze swojego konta pobrać dedykowany dla naszej nieruchomości harmonogram wywozu odpadów, oraz wysłać  zapytanie do biura MZC dot. naszej sprawy, albo zgłoszenie dostrzeżonych nieprawidłowości lub wniosków.

Dostęp do usługi możliwy będzie po uprzedniej rejestracji konta przez właściciela nieruchomości (osoby, która złożyła deklarację o wysokości opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi) w systemie oraz jego pozytywnej weryfikacji przez administratora systemu. Rejestracji można dokonać wyłącznie drogą internetową, wchodząc na stronę: https://mzcwlodawa.epodatnik.info/. Dostępne są dwa sposoby rejestracji i uzyskania dostępu do usługi:

  1. Poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz osobiste potwierdzenie zgłoszenia i weryfikację podanych danych przez pracownika w siedzibie MZC,
  2. Za pośrednictwem portalu gov.pl, który umożliwia weryfikację danych za pomocą Profilu Zaufanego lub bankowości elektronicznej. Co ważne – ta metoda rejestracji nie wymaga osobistego stawiennictwa w siedzibie MZC.

Zakupu i wdrożenia nowego programu do komunikacji z klientem dokonano w ramach projektu pn. ”Modernizacja infrastruktury informatycznej (sprzętowej i programowej) w celu cyfryzacji usług komunalnych w zakresie gospodarowania odpadami” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład.  

Załączniki:
Pobierz plik (eBOK komunikat.pdf)Informacja - MZC[PDF]177 kB

Dodatkowe informacje