Wójt Gminy Podedwórze informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".

Gmina Podedwórze zamierza przystąpić do powyższego Programu, jednak konieczne jest zebranie informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców gminy odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.:


• folii rolniczych,
• siatki i sznurka do owijania balotów,
• opakowań po nawozach,
• Big Bagów. 

W związku z powyższym, rolnicy z terenu gminy Podedwórze zainteresowani odbiorem folii rolniczych i innych odpadów wymienionych powyżej, mogą składać w Urzędzie Gminy zgłoszenia o rodzajach i ilości posiadanych odpadów w terminie do 28 lutego 2023 r.

Zadanie będzie realizowane w momencie uzyskania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, po otrzymaniu dofinansowania Gmina Podedwórze ustali szczegółowe zasady usuwania ww. odpadów. Rolnicy zainteresowani usunięciem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej będą zobowiązani we własnym zakresie dostarczyć ww. odpady do miejsca wyznaczonego  przez gminę

Szczegółowych informacji można  uzyskać w Referacie Inwestycji i Rozwoju, pokój nr 3, nr tel. 83 37 95 227, lub na stronie internetowej - link

Dodatkowe informacje