HARMONOGRAM DYŻURÓW LEŚNICZEGO
sprawującego nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa I kwartał 2023 r.

Miesiąc Urząd Gminy Podedwórze
styczeń

16.01.2023

30.01.2023

luty

13.02.2023

27.02.2023

marzec

13.03.2023

27.03.2023

 

Dyżury w Starostwie Powiatowym w Parczewie ul. Warszawska 24, parter pok. nr 022 w każdy wtorek i piątek od godz. 730.
Kontakt telefoniczny do Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - 83 355 15 99.
Tel. kom. inspektor ds. leśnictwa - Kamil Daszczyk 502 930 456

Dodatkowe informacje