Szanowni Państwo,
od dnia 2 stycznia 2023 r. punkt świadczący nieodpłatną pomoc prawną oraz mediację w siedzibie Starostwa Powiatowego w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24, prowadzi dyżury według poniższego harmonogramu.


Stacjonarne dyżury radcy prawnego z ramienia FUNDACJI ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI OBYWATELSKIEJ EXPERTO PRO BONO są prowadzone od dnia 2 stycznia 2023 r. w Milanowie, Podedwórzu, Sosnowicy,
Dębowej Kłodzie i Siemieniu, według poniższego harmonogramu.
Zgłoszenie zamiaru uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub otrzymania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poprzez zapis pod nr tel. 83 355 14 70 (czynny tylko w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Parczewie) lub samodzielnie na stronie internetowej: https://zapisy–np.ms.gov.pl/
Poradę może uzyskać każda osoba fizyczna, w tym prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku, co dokumentuje się poprzez przyjęcie od osoby uprawnionej stosownego pisemnego oświadczenia.

Załączniki:
Pobierz plik (Harmonogram-dyzurow-NPP-NPO-Mediacja_2023_1.pdf)Harmonogram dyżurów[PDF]181 kB

Dodatkowe informacje