Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu,
 
Nauczycielom oraz Pracownikom Administracji i Obsługi
 
składamy słowa uznania za efektywną pracę pedagogiczną
 
nad kształtowaniem postaw i umysłów młodego pokolenia.
 
Życzymy satysfakcji z wykonywanego zawodu na rzecz wspólnego dobra oraz zadowolenia z trudnej, ale niezmiernie ważnej pracy.
 
 
Monika Mackiewicz-Drąg  -  Wójt Gminy Podedwórze
Jan Ciemniewski  -  Przewodniczący Rady Gminy Podedwórze 

Dodatkowe informacje