Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – PT w Parczewie zaprasza młodzież w wieku od 13- 23 lat do udziału w IV edycji „Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym. www.krus.gov.pl

Plakat - Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym 2022

Dodatkowe informacje