klepsydra
 
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Rodziców naszej koleżanki
Iwony Szymańskiej
 
Wyrazy głębokiego żalu i współczucia Rodzinie i Najbliższym
 
Składają
Wójt Gminy Podedwórze
Monika Mackiewicz-Drąg
oraz pracownicy Urzędu Gminy
w Podedwórzu

Dodatkowe informacje