W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną zakażeń SARS-CoV-2 oraz pojawieniem się nowych wariantów wirusa, Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zwraca się z uprzejmą prośbą, o przypomnienie wszystkim pracodawcom znajdującym się na  terenie naszej gminy o obowiązkach wynikających z zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.).


   Pojawienie się nowych wariantów wirusa SARS-CoV-2 i ich zwiększona zdolność przenoszenia wymuszają konieczność wdrożenia i przestrzegania zasad wzmożonego reżimu sanitarnego, tj. dystansu społecznego, środków ochrony indywidualnej oraz preparatów do dezynfekcji rąk.
Jednocześnie proszę o przypomnienie, iż zgodnie z art. 237 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) pracodawca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapobiegawczych i ochronnych w celu zminimalizowania ryzyka zawodowego dla pracowników.

   Należy mieć również na uwadze, że odsetek szczepień w populacji ogólnej jest nadal niski i ryzyko zakażeń stwarzane przez pandemię wywołaną wirusem SARS-CoV-2 waha się od niskiego do umiarkowanego dla zaszczepionej populacji ogólnej do bardzo wysokiego dla nieszczepionej populacji narażonej. W związku z powyższym należy promować szczepienia jako skuteczny środek ochrony przed zakażeniem i ciężkim przebiegiem COYID-19

Załączniki:
Pobierz plik (pismo LPWIS.pdf)Pismo[PDF]67 kB

Dodatkowe informacje