Urząd Gminy Podedwórze informuje, że w wyniku wyborów sołtysa wsi Podedwórze przeprowadzonych w dniu 9 września 2020 r. sołtysem wsi Podedwórze została Pani Monika Turkiewicz.

Za dotychczasową pracę i pełnienie funkcji sołtysa dziękujemy Panu Kazimierzowi Iwaniukowi

Nowej Pani sołtys gratulujemy wyboru i życzymy owocnej pracy dla dobra mieszkańców.

Dodatkowe informacje