Ogłoszenia

Ogłoszenie

Urząd Gminy Podedwórze informuje, że od dnia 8 grudnia 2011r. w każdy czwartek

w godz. 800 – 1500 w świetlicy Urzędu Gminy będzie pełnił dyżur

Agent Ubezpieczeniowy PZU

Wszystkich chętnych zapraszamy tel: 693-051-392      W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków przez producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej informujemy,

że wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy składać od dnia 1 września 2011 r. do 30 września 2011r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Podedwórze (księgowość).

Do wniosku dołączyć należy oryginały faktur VAT stanowiących dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 2011r. do 31 sierpnia 2011r.

 

Wzór wniosku:

pobierz plik PDF

 

Z A P R O S Z E N I E

Wójt Gminy Podedwórze

oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Podedwórzu

z a p r a s z a j ą

mieszkańców z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań”

a szczególnie mieszkańców Gminy Podedwórze oraz gości

do obejrzenia panoramy Gminy Podedwórze i wydarzeń

utrwalonych w dniu 3 maja 2011r.:


Gmina Podedwórze

Misterium Wielkiego Tygodnia

śniadanie wielkanocne

Dodatkowe informacje