Ogłoszenia

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2010 przyjmowane będą od

01 września 2010 r. do 30 września 2010 r.

Wymagane załączniki:

- faktury za olej napędowy za okres od 1 marca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r.

Zarząd LGD „Jagiellońska Przystań” informuje, że w dniu 19.07.2010 r. w Biurze LGD „Jagiellońska Przystań” przy ul. Harcerskiej 8, 21-200 Parczew, odbędzie się Posiedzenie Rady LGD „Jagiellońska Przystań” w sprawie oceny wniosków złożonych w ramach Działania 4.1/413-Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

1) „Odnowa i rozwój wsi”- godzina 16.00
2) „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – godzina 16.15
3) „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – 16.30

Porządek Posiedzenia:

- otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady, stwierdzenie quorum,

- wybór Komisji Skrutacyjnej,

- przedstawienie listy wnioskodawców i ocenianych wniosków,

- złożenie oświadczenia o bezstronności przez każdego Członka Rady,

- podjęcie uchwały w sprawie wykluczenia z głosowania,

- omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru przeprowadzonego przez LGD,

- głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR (poprzez wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR),

- podjęcie uchwał w sprawie zgodności lub niezgodności operacji z LSR,

- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych lub niezgodnych z LSR,

- głosowanie w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów przyjętych przez LGD (poprzez wypełnienie karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów),

- podjęcie uchwał w sprawie oceny operacji według Lokalnych Kryteriów Wyboru w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju,

- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji,

- wolne głosy, wnioski, zapytania,

- zamknięcie posiedzenia.

Szukam domu i dobrego pana, który się mną  zaopiekuje.

Szkolenie dla beneficjentów działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenie w ramach Wdrażania lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:


Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

oraz

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.Spotkanie odbędzie się 19.06.2010 r. (sobota) w godzinach 9.00 – 15.00

w siedzibie LGD w Parczewie, ul. Harcerska 8.


Szkolenie związane jest z planowanym naborem wniosków na w/w działania, który zostanie przeprowadzony na przełomie czerwca i lipca przez LGD „Jagiellońska Przystań”.


Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie uczestnictwa w spotkaniu co pozwoli nam na sprawniejszą organizację. Zgłoszenia można dokonywać indywidualnie, telefonicznie, lub
na adres e-mail.


Szczegółowych informacji udzielamy w Biurze LGD "Jagiellońska Przystań":

ul. Harcerska 8

21-200 Parczew

tel. 83 354 37 34

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://www.lgdparczew.pl

Dodatkowe informacje