W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków przez producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej informujemy,

że wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy składać od dnia 1 września 2011 r. do 30 września 2011r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Podedwórze (księgowość).

Do wniosku dołączyć należy oryginały faktur VAT stanowiących dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 2011r. do 31 sierpnia 2011r.

 

Wzór wniosku:

pobierz plik PDF

Dodatkowe informacje