BOBRY – informacja w sprawie

ODSZKODOWAŃ ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ BOBRY
Postępowanie w sprawie odszkodowań prowadzi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Wydział Spraw Terenowych I w Białej Podlaskiej

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880)

 

PROCEDURA ubiegania się o odszkodowanie:

 1. Osoba ubiegająca się o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry zobowiązana jest złożyć wniosek zawierający:

  • imię i nazwisko poszkodowanego,

  • adres do korespondencji,

  • miejsce wystąpienia szkody (powiat, gmina, numer ewidencyjny działki, obręb),

  • rodzaj użytkowanego gruntu,

  • czas wystąpienia szkody,

  • opis szkody.

 

 1. Do wniosku należy dołączyć:

 • fragment mapy ewidencyjnej z działką, na której wystąpiła szkoda,

 • aktualny wypis z rejestru gruntów,

 • umowę dzierżawy w przypadku dzierżawienia działki,

 • Upoważnienia od ewentualnych współwłaścicieli,

 • w przypadku szkód wyrządzonych w obwałowaniach stawów rybnych, pozwolenie na budowę lub pozwolenie wodno-prawne w przypadku korzystania z wód płynących.

 

Opłata skarbowa:

 • zwolnienie z opłaty skarbowej.

 

Adres:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Wydział Spraw Terenowych I w Białej Podlaskiej

ul. Brzeska 41

21-500 Biała Podlaska

tel. 83 343 70 89

 

Dodatkowe informacje