Wójt Gminy Podedwórze informuje, że prowadzone są konsultacje dotyczące:
Strategii Współpracy Gminy  z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2011 – 2016.

Wójt
Krzysztof Chilczuk

Do pobrania:
1. Zarządzenie Wójta wraz z Kartą Konsultacji
2. Strategia Współpracy Gminy Podedwórze z Organizacjami Pozarządowymi

Dodatkowe informacje