Szanowni Państwo,
zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która ma na celu zdiagnozowanie obecnej sytuacji obszaru Doliny Zielawy oraz wyznaczenie kierunków rozwoju obszaru do roku 2030.
Wyniki ankiet posłużą do opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Doliny Zielawy na lata 2020 – 2030 opracowywanej i wdrażanej przez gminy: Jabłoń, Łomazy, Milanów, Podedwórze, Rossosz, Sosnówka i Wisznice.
Ankieta ma charakter anonimowy. Jednak jeśli uważasz za stosowne można ją podpisać lub wskazać instytucję w imieniu której występujesz.

ANKIETA

Dodatkowe informacje