PRACOWNIA GARNCARSKA

Krystian Nowak

Podedwórze 23

21-222 Podedwórze

Tel. 692-700-466


oferuje:

Prowadzenie zajęć na kole garncarskim

- indywidualne

- w szkołach

- w ośrodkach kultury, itp.

- z osobami niepełnosprawnymi

- kolonie, zimowiska


Sprzedaż wyrobów z gliny

- garnki

- wazony, itp.

- figurki, itp.

Więcej informacji na stronie: www. pracowniagarnacarska.com.pl

Dodatkowe informacje