W dniu 28 grudnia 2011 r. w miejscowości Zaliszcze odbyło się zebranie uczestników scalenia obejmującego cały obręb ewidencyjny Zaliszcze, o powierzchni 1174,1888 ha. W zebraniu uczestniczyli: przedstawiciele Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białej Podlaskiej jako wykonawcy scalenia, pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Parczewie oraz Wójt Gminy Podedwórze.

Na zebraniu przedstawiono:

1. Postanowienie Starosty Parczewskiego w sprawie wszczęcia postępowania scaleniowego,

2. Sposób przeprowadzenia scalenia oraz  obowiązki wykonawcy i uczestników scalenia w trakcie przebiegu procesu scaleniowego.

 

Dokumenty w sprawie scalenia umieszczone są na stronie internetowej Powiatu Parczewskiego http://www.powiat.parczew.pl.

Dodatkowe informacje