Gmina Podedwórze zakończyła kolejne zadanie z projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Podedwórze”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 859 787,94 zł, z czego koszty kwalifikowane wynoszą 1 518 574,42 zł, a kwota dofinansowania: 1 290 941,23 zł.

Prace rozpoczęły się w sierpniu minionego roku. Wykonawcą w wyłonionym w przetargu była firma KRYMAR Marta Mikucewicz z Janowa Podlaskiego.

W ramach inwestycji zostały wymienione grzejniki, drzwi zewnętrzne, a dotychczasowe oświetlenie zastąpiono energooszczędnymi oprawami LED. Budynek został ocieplony
i zyskał nową elewację, jak również na dachu szkoły zamontowano nową instalację solarną.

Całość robót wyniosła brutto 490 770,00 zł natomiast poziom dofinansowania wyniósł aż 339 149,99zł.

Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu wpisuje się w cel główny projektu jakim jest poprawa efektywności zarządzania i wykorzystania energii w budynkach publicznych na terenie Gminy Podedwórze poprzez termomodernizację oraz zastosowanie instalacji odnawialnych źródeł energii. W efekcie realizacji przedsięwzięcia zwiększona została efektywność energetyczna obiektu, co - obok oczywistego efektu ekologicznego - bezpośrednio przełoży się na obniżenie kosztów ogrzewania i oświetlenia, przysparzając korzyści ekonomicznych. Teraz szkołę można już wpisać na listę przyjaznych środowisku obiektów użyteczności publicznej w gminie Podedwórze.

Przypomnijmy, że w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Podedwórze” w minionym roku zakończyły się prace związane
z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy.

Swoje oblicze w ramach działań projektowych zmienią także budynki świetlicy wiejskiej w Podedwórzu i Hołownie.

Dodatkowe informacje