INFORMACJA
Urząd Gminy Podedwórze informuje, że w dniach 25 i 26 listopada 2019 r.
w godzinach 9:00 – 14:00
w świetlicy Urzędu Gminy Podedwórze odbędzie się dodatkowe
wyłożenie map dotyczące klasyfikacji gruntów objętych
scaleniem obrębu Antopol gmina Podedwórze powiat parczewski

Dodatkowe informacje