W ramach realizowanego projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny" współfinansowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zapraszamy chętne osoby do udziału w bezpłatnych szkoleniach w zakresie podstaw obsługi komputera, Internetu oraz korzystania z usług online.
     W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które z uwagi na brak umiejętności mają trudności z obsługą komputera czy dostępem do Internetu.
  Szkolenia będą odbywały się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Podedwórzu. Przewidywany czas szkolenia – 2 godziny.
Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie – 83 379 52 27 lub w Biurze Projektu mieszczącym się w Urzędzie Gminy Podedwórze – pokój 13 u Asystenta Koordynatora Projektu – p. Łobejko Marty.
O terminie i programie szkoleń zainteresowani będą powiadomieni indywidualnie drogą telefoniczną.
     Wstępny harmonogram szkoleń w załączniku. W celu dostosowania terminów do uczestników harmonogram może ulec nieznacznym zmianom.


     „Dotacje na Innowacje" – „Inwestujemy w Waszą przyszłość"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Załączniki:
Pobierz plik (harmonogram szkolenia 2015.pdf)harmonogram szkolenia[PDF]506 kB

Dodatkowe informacje