W ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Podedwórzu został utworzony publiczny punkt dostępu do Internetu. Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z Internetu, bądź komputera zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicznej w godzinach jej funkcjonowania, tj. w poniedziałki w godz. 800 – 1500, od wtorku do piątku w godz. 745 – 1600, w soboty w godz. 745 – 1445.

Ponadto pod adresem internetowym http://einclusion.podedworze.pl/ została utworzona strona internetowa, na której znajdują się bieżące informacje dotyczące realizacji projektu.

Dzięki realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny” 15 gospodarstw domowych z terenu Gminy Podedwórze otrzymało sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu oraz zostało przeszkolonych w zakresie podstawowej obsługi komputera i Internetu. Ponadto każdy z beneficjentów ostatecznych będzie miał do dyspozycji telefoniczną linię wsparcia technicznego help desk na wypadek problemów ze sprzętem, bądź łączem internetowy.

Koszty zakupu sprzętu komputerowego, usługi help desk, przeprowadzonych szkoleń, a także koszty funkcjonowania łącz internetowych do 31 października 2015 roku będą finansowane z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) oraz z Budżetu Państwa (15%). Po tym okresie przez kolejnych pięć lat koszty łącz internetowych będzie pokrywał Urząd Gminy Podedwórze.

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udziela Asystent Koordynatora Projektu – Marta Łobejko w Biurze Projektu (Urząd Gminy Podedwórze, pokój 13) oraz pod numerem telefonu 83 379 52 27.

 

„Dotacje na Innowacje" –  „Inwestujemy w Waszą przyszłość"

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

________________________________________________________________________________