Urząd Gminy Podedwórze informuje, iż w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny” organizowane będą bezpłatne szkolenia w zakresie podstaw obsługi komputera, Internetu oraz korzystania z usług online dla mieszkańców gminy Podedwórze. Do udziału w szkoleniach zachęcamy zwłaszcza osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym, a także posiadające niewielką wiedzę w wyżej wymienionym zakresie.

Szkolenia będą odbywały się w terminach uzgodnionych z Biurem Projektu, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Podedwórzu, która została wyposażonych w sprzęt komputerowy w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Chęć udziału w szkoleniach prosimy zgłaszać osobiście do Biura Projektu, bądź telefonicznie pod numerem telefonu 83 379 52 27.

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udziela Asystent Koordynatora Projektu – Marta Łobejko w Biurze Projektu (Urząd Gminy Podedwórze, pokój 13) oraz pod numerem telefonu 83 379 52 27.

 

 

„Dotacje na Innowacje" –  „Inwestujemy w Waszą przyszłość"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 __________________________________________________________

Dodatkowe informacje