„Dotacje na Innowacje" –  „Inwestujemy w Waszą przyszłość"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Uruchomienie usługi HelpDesk do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny”

Urząd Gminy Podedwórze, informuje o zakończonych pracach w zakresie części I zamówienia publicznego tj. dostarczenie, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego zestawu komputerowego dla Beneficjentów Ostatecznych i jednostek podległych w ramach realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny".

W związku z zakończeniem prac na dostawy sprzętu komputerowego, została uruchomiona usługa HelpDesk, dzięki której Użytkownicy będą mogli zgłaszać usterki spowodowane nieprawidłowościami w funkcjonowaniu systemu, problemami z programem antywirusowym, pakietem biurowym, kontrolą rodzicielską oraz przeglądarką internetową.

NUMER TELEFONU HELP DESK: 797 954 037, pod którym można zgłaszać usterki czynny jest w dni robocze od 9:00 – 17:00. Usługa będzie aktywna do 31.10.2015 r.

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udziela Asystent Koordynatora Projektu – Marta Łobejko w Biurze Projektu (Urząd Gminy Podedwórze, pokój 13) oraz pod numerem telefonu 83 379 52 27.