Z dniem 10 lipca 2014 r. (czwartek) Urząd Gmin Podedwórze zaprasza uczestników projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny" na podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie.

Podpisanie umowy będzie miało miejsce w Biurze Projektu, które mieści się w Urzędzie Gminy Podedwórze (pokój 13).

Szczegółowych informacji udziela Asystent Koordynatora Projektu – Marta Łobejko w Biurze Projektu oraz pod numerem telefonu 83 379 52 27.

 

„Dotacje na Innowacje"  -„Inwestujemy w Waszą przyszłość"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

_______________________________________________________