Lista beneficjentów ostatecznych, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie i otrzymają zestawy komputerowe wraz z dostępem do Internetu:

Lp.

Numer formularza zgłoszeniowego

1.

17/2014

2.

28/2014

3.

32/2014

4.

5/2014

5.

34/2014

6.

12/2014

7.

13/2014

8.

7/2014

9.

11/2014

 Lista rezerwowa:

Lp.     

Numer formularza zgłoszeniowego

1.

26/2014

2.

18/2014

3.

22/2014

4.

37/2014

5.

10/2014

6.

2/2014

7.

19/2014

8.

14/2014

9.

3/2014

10.

31/2014

 

     W przypadku pierwszych 6 osób z listy rezerwowej istnieje duża możliwość zakwalifikowania się do udziału w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny”, pod warunkiem akceptacji Wyższej Instytucji tj. Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, lecz na ostateczną decyzję należy jeszcze poczekać, o czym zostaną Państwo poinformowani  telefonicznie.

     Szczegółowych informacji udziela Asystent koordynatora projektu – Marta Kiryczuk w biurze projektu (Urząd Gminy Podedwórze pokój Nr 13) oraz pod numerem telefonu 83 379 52 27.

 

Dotacje na Innowacje „ Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

<<<wersja PDF>>>

__________________________________________________________