Treść obwieszczenia została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej