Drodzy właściciele działek położonych na terenie naszej gminy! Przypominamy, że już tylko do jutra tj. do 15 maja jest możliwość złożenia wniosku na zmianę przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Podedwórze. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości. Szczegółowe informacje w biurze obsługi klienta na parterze Urzędu Gminy.

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

Informuje, że w okresie od 20 maja do 7 czerwca 2020 r.  na terenie województwa lubelskiego planowanie jest przeprowadzenie  ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących  przeciwko wściekliźnie.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (20200511112637.pdf)Informacja[PDF]959 kB

Drodzy mieszkańcy Gminy Podedwórze, Muzeum Historii Polski już po raz dwunasty przyznało dofinansowania w programie „Patriotyzm Jutra”, który wspiera lokalne fundacje i stowarzyszenia, biblioteki, domy kultury, regionalne muzea z całej Polski.
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że GBP w Podedwórzu znalazła się w gronie szczęśliwych 110 laureatów z całej Polski.
Wniosek złożony przez naszą bibliotekę pod tytułem "Ludwik Kraszewski - nasz podniebny bohater" otrzymał dofinansowanie w wysokości 12.000 zł, dzięki któremu przywrócimy pamięć o Ludwiku Kraszewskim i jego bohaterskiej postawie, jak również nawiążemy do 80 rocznicy Bitwy o Anglii, odbędą się cykliczne warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, zorganizujemy piknik patriotyczny na cześć Ludwika Kraszewskiego z wystawą Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, odbędzie się konkurs literacki i historyczny skierowany do wszystkich mieszkańców w gminie,zaprosimy do nas polskie dzieci ze Lwowa i zorganizujemy integracyjną wycieczkę do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie zostanie wykonany na siatce mesh przenośny portret Ludwika Kraszewskiego, który zawiśnie na zewnątrz szkoły w Zaliszczu.
Jeżeli sytuacja epidemiologiczna pozwoli, projekt będzie realizowany jeszcze w tym roku.

             

Gmina Podedwórze pozyskała dotację w wysokości około 35 tys. złotych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach zadania „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” na zakup sprzętu do zdalnego nauczania. Dzięki pozyskanej dotacji 30 kwietnia przekazaliśmy 13 szt. nowych laptopów do Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu.” Ponadto 13 osobom uruchomiliśmy dostęp do szybkiego Internetu, dzięki czemu nasi uczniowie zyskali nowe możliwości kształcenia na odległość.

 

6.05.2020r. ponowne otwarcie GBP w Podedwórzu.
Po konsultacjach z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Parczewie pozytywną opinią organu prowadzącego reprezentowanego przez Wójta Gminy Podedwórze, dyrektor biblioteki podjął decyzję o ponownym otwarciu biblioteki.
W bibliotece będą obowiązywały nowe zasady przebywania i wypożyczania książek.
Wprowadza się na terenie biblioteki bezwzględny obowiązek noszenia przez czytelników  maseczek i rękawiczek ochronnych, obowiązkowej dezynfekcji rąk (maseczki, rękawiczki oraz płyn dezynfekcyjny dostępne są w bibliotece).
 
Prosimy o stosowanie się do nowych zasad i procedur w trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo.
 
 

Informujemy, że od dnia 04.05.2020 r. Urząd Gminy pracuje codziennie w pełnej obsadzie.
Jednak w związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemiologicznym, prosimy o załatwianie spraw osobiście tylko w pilnych i nie cierpiących zwłoki przypadkach. Pozostałe sprawy można zgłaszać telefoniczni, poprzez pocztę elektroniczną i tradycjną.

Dodatkowe informacje