Bitwa o wozy
12.07.2020 roku zawalczmy o nowy samochód strażacki dla Gminy Podedwórze!
W II turze „Bitwy o wozy”, gmina z największą frekwencją w jednym z byłych 49 województw, według stanu na dzień 31.12.1998 r., otrzyma nowy wóz strażacki.

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

 

Kto może otrzymać pomoc?

  • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
  • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

 

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

  • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
  • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
  • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
  • Pomoc w sporządzeniu pism i wnioskó

 

Gdzie szukać pomocy?

  • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
  • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

 

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Wójt Gminy Podedwórze informuje, że zostaje przedłużony termin przyjmowania wniosków o oszacowanie strat do 10 lipca br. Każde niekorzystne zjawisko atmosferyczne należy oszacować na oddzielnym wniosku o oszacowanie strat.

Podedwórze, dnia 25.06.2020 r.

„Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia”

Seneka Młodszy

 

Drodzy Uczniowie, Szanowni Nauczyciele i Rodzice,

     kończymy dziś rok szkolny 2019/2020 w nietypowych okolicznościach. Warunki epidemii, w jakich przyszło nam żyć i pracować nie pozwalają na zorganizowanie tradycyjnych uroczystości w gronie społeczności szkolnej, dlatego tą drogą chciałabym skierować gratulacje, podziękowania oraz wyrazy uznania do wszystkich, którzy w minionym roku podjęli trud edukacji, zarówno w roli ucznia, jak i mistrza.

 Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY” po raz kolejny organizuje wypoczynek dla dzieci rolników, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest ubezpieczeniem (lub renta)  w KRUS. Wypoczynek letni w formie kolonii w 2020 roku w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750 zł na każdego uczestnika.

Załączniki:
Pobierz plik (Kolonie letnie dla dzieci rolników Łazy.pdf)Szczegółowe informacje[PDF]242 kB

Szczegóły zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej

Zaproszenie na XI sesję Rady Gminy Podedwórze 24 czerwca 2020 r. Sesja odbędzie się w  świetlicy wiejskiej w Podedwórzu, Podedwórze 46A. Rozpoczęcie sesji - godz. 12:30

W związku z sygnałami wystąpienia szkód w uprawach rolnych spowodowanych deszczem nawalnym i gradem, który na terenie Gminy Podedwórze miał miejsce w dniu 11 czerwca 2020 roku, Wójt Gminy Podedwórze informuje, że rolnicy z terenu gminy Podedwórze, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych w wyniku w/w niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych.

Wyznacza się nieprzekraczalny termin składania wniosków: do dnia 30 czerwca 2020 roku (wtorek).

Miejsce: Urząd Gminy Podedwórze, pokój numer 1.

Zgodnie z wytycznymi działania terenowych komisji, szacowania szkód dokonuje się do czasu zbioru plonu głównej uprawy lub jej likwidacji. W związku z powyższym rolnicy, którzy zamierzają złożyć wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych proszeni są o niepodejmowanie żadnych prac agrotechnicznych w uprawach, w których powstały straty.

Do wniosku o oszacowanie strat w gospodarstwie należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanego do ARiMR. Powierzchnia upraw we wniosku powinna być zgodna z pow. upraw w gospodarstwie, podaną we wniosku o dopłaty bezpośrednie.

W przypadku gdyby wystąpiły następne niekorzystne zjawiska atmosferyczne powodujące szkody w uprawach polowych procedura zgłaszania i szacowania szkód pozostaje ta sama.

Szczegółowych informacji udziela:

Marlena Łuszczyk tel. 83 379 51 85

Monika Łukaszuk tel. 83 379 52 27

 

Dodatkowe informacje