W związku z rozpoczynającym się II okresem przyjmowania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Urząd Gminy Podedwórze informuje,

iż wypełnione wnioski wraz z fakturami VAT (wniosek i faktury za okres 01.02 – 31.07.2020 r. winny być spięte; w przypadku konieczności posiadania przez rolnika oryginału faktury będzie on zwracany po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu) należy składać w wyznaczonym do tego miejscu na parterze Urzędu Gminy w okresie 03-31 sierpnia 2020 r.
W związku z obowiązującym do odwołania komunikatem Wójta Gminy Podedwórze z dnia 21 lipca 2020 r. Urząd Gminy Podedwórze ma zawieszoną bezpośrednią obsługę interesantów.
W razie konieczności bezpośredniej obsługi realizowana ona będzie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa tj.:
- konieczność zakrywania ust i nosa,
- zachowanie odległości,
- dezynfekcja rąk przy wejściu do Urzędu.
W przypadku pytań należy kontaktować się w pierwszej kolejności telefonicznie (tel. 83 379 51 85 – Marlena Łuszczyk).

Dodatkowe informacje