Zgodnie z Zarządzaniem Nr 0050.43.2020 Wójta Gminy Podedwórze z dnia 21 października 2020 r. dotyczącym zawieszenia działalności Urzędu Gminy Podedwórze do odwołania w związku z potwierdzeniem zachorowania na COVID-19 jednego z pracowników UG Podedwórze składanie zapytania cenowego na „Prawo jazdy kategorii C, C+E z kwalifikacją wstępną na przewóz rzeczy”, realizowane jest w ramach projektu pt. „ AKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ” nr RPLU.11.01.00-06-0001/19 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydłuża się do 06 listopada 2020 r. do godz. 11 30.