Urząd Gminy Podedwórze prowadzi rozeznanie ilości gospodarstw domowych chętnych do zakupu węgla, który byłby sprzedawany przez Gminę Podedwórze. Prosimy mieszkańców, którzy uzyskali dodatek węglowy o zgłaszanie chęci zakupu węgla po cenie 2 000 zł brutto za tonę (bez kosztów transportu).

Zebrane informacje pozwolą określić skalę potrzeb gospodarstw domowych w Gminie Podedwórze i odpowiednio zaplanować działania w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla.

Chęć zakupu węgla mogą Państwo zgłaszać telefonicznie pod nr 83 379 50 38 (podając imię i nazwisko, adres, nr kontaktowy oraz ilość - max 3 tony zakup rozłożony na dwie tury tj. 1,5 tony do końca 2022 r., i 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.)

Z akcji wyłączone są gospodarstwa, które już kupiły węgiel w ilości co najmniej 3 ton po cenie niższej niż 2 000 zł brutto za tonę.

Ustawa regulująca sprzedaż węgla przez gminy jest w trakcie procedowania, więc powyższe informacje ostatecznie mogą ulec zmianie.

Dodatkowe informacje